kodes karny ARTYKUŁ 178
 
 

Wątki

 
    
 

 

 

 

Porno fotki i filmiki za darmo

Temat: Nauczyciel-funkcjonariusz publiczny
Zależy, czy przestepstwo ma związek z wykonywaną funkcją. no niekoniecznie bo jeśli będzie jechał na bani i zostanie skazany za przestepstwo popełnione umyslnie to straci pracę: Art. 26 KN 1. Stosunek ... zdolności do czynności prawnych; 3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie; Kodeks karny art. 178a § 1 mówi o kierowaniu pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym będąc w stanie nietrzeźwości (od 0,5 promila lub od 0,25 mg/l). Kodeks wykroczeń art. 87 § 1 mówi o kierowaniu pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym będąc po użyciu alkoholu (do 0,5...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=2304Temat: Rozbił auto syna - na drzewie...
... powyżej 0,5 promila (art. 178a kk.) grozi zakaz prowadzenia pojazdów minimum od roku do lat 10, kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 2, oraz podanie wyroku do...
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=15541


Temat: Sądy 24godzinne - wasze opinie...
Dobre, dobre ..., czasem i ja do kodeksu zaglądam. Paragrafy mnie nie przerażają, jeśli o to chodzi ... Wszystkim Tym, którzy nie mają czasu szukać w kodeksie karnym warto przytoczyć artykuł 178a w całości: Przepraszam, nie pomyślałem, że nie każdy skojarzy artykuł z konkretnym przestępstwem - masz rację w tym przypadku. Co do pozostałej część Twego wywodu zgodzić się nie mogę. Cóż...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2183


Temat: : Pijane Święto Zmarłych
W nawiązaniu do dyskusji o karze śmierci za zabójstwa. Czy po wprowadzeniu do życia art. 178a& 1 i 2 k.k. zmniejszyła się ilość kierujących po naszych drogach w stanie nietrzeźwości??. Mam takie same obawy co do nowelizacji kodeksu karnego w przedmiocie art 148 k.k. Markarkos wypowiedz się w tym temacie, jesteś w końcu dobrze zapowiadającym się obrońcą prawa. Czy mamy szanse by...
Źródło: kozienice.dt.pl/forum/viewtopic.php?t=216


Temat: [Polska] Pijana babcia pchała samochód z wnukiem w środku
Jeśli nie pcha tego roweru po drodze, to nikt mu nie może zabrać:) Art. 178a kodeksu karnego stanowi, że kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi...
Źródło: forum.trzcianka.com.pl/viewtopic.php?t=928


Temat: Kolizje, mandaty, odwołania...
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w Art. 1. § 1. stanowi iż, postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów niniejszego kodeksu. § 2. W postępowaniu, o którym mowa w § 1, przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje się jedynie, gdy niniejszy kodeks tak stanowi. Jeżeli, chodzi o przesłuchanie świadków w Art. 41. § 1KPWoW. uregulowano iż, przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, 178, 182, 183, 185-190, 191 § 1 i 2 oraz art. 192 Kodeksu postępowania karnego. I wszystko jasne:)
Źródło: daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1667


Temat: Jazda po spożyciu.
Kodeks Karny: Art. 115. § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Znamiona czynu przedstawione są tutaj: Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości...
Źródło: camperteam.pl/forum/viewtopic.php?t=7243


Temat: Kolejna sensacja w mediach :/
Są definicje ustawowe stanu nietrzeźwości - art. 115 par 16 kodeksu karnego jesli dobrze pamiętam. To jest okoliczność mająca wpływ na popełnienie przestępstwa (kierowanie "w stanie" to jest przestępstwo - występek konkretnie art. 178a kk chyba) albo na obostrzenie kary (niektóre prestępstwa "w stanie" są zagrożone surowszą karą, np wypadek komunikacyjny w ruchu lądowym - art. 177 chyba). [...] USUNIĘTO BŁĘDNĄ CZĘŚĆ...
Źródło: 212.122.221.133/viewtopic.php?t=42469


Temat: Szowinizmy: czy Polacy to rasisci i nacjonalisci?
... drogą. W odpowiedzi na pierwsze twoje pytanie statystyka KGP odnośnie art. 178a Kodeksu Karnego (Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości) http://www.policja.pl/portal/pol/19/365/Pr...i_art_178a.html Być może doszedłeś do wniosku iż twierdzę, że dyskryminacja czy nawoływanie...
Źródło: menshealth.pl/forum/index.php?showtopic=1166


Temat: Utracone prawko. WAżNE!
Prawo karne przewiduje taką możliwość. Zabranie prawa jazdy związane jest z zastosowaniem środka karnego określonego w art. 39 pkt 3 kodeksu karnego (zakaz prowadzenia pojazdów). Sąd orzeka zakaz określając również okres czasu przez jaki zakaz ten będzie stosowany (nie może być dłuższy niż 10 lat) . Zgodnie z art. 84 kodeksu karnego: „§ 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środek karny wymieniony w art. 39 pkt 3 orzeczono na podstawie art. 42 § 2 lub 3.” Zgodnie z cytowanym przepisem jest możliwe skrócenie okresu na jaki orzeczono zakaz prowadzenia pojadzenia pojazdów mechanicznych jeśli sprawca szkody prowadził pojazd pod wpływem alkoholu (art. 178a kk), ale nie sposodował jednocześnie żadnego wypadku. Należy wysłać pismo do sądu, który wydał orzeczenie, wniosek o uznanie środka karnego za wykonany. Pismo może być sporządzone odręcznie – nie jest konieczne wysyłanie jakiegoś szczególnego formularza. Zgodnie z art. 119 kodeksu postępowania karengo pisma z zakresu spraw karnych muszą spełniać następujące warunki: „ § 1. Pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy, 2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, 3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem, 4) datę i podpis składającego pismo.” Trzeba podkreśli, że art. 84 kk wyraźnie przewiduje, że środek musi być wykonywany...
Źródło: forum.gery.pl/index.php?showtopic=41515


Temat: Czy moga zabrac prawo jazdy ?
... e, to sobie przeczytaj art. 178a kodeksu karnego
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=116946


Temat: Czy moga zabrac prawo jazdy ?
e, to sobie przeczytaj art. 178a kodeksu karnego Może jakieś szybkie wytłumaczenie, co w nim pisze? ;)
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=116946


Temat: Strażnik miejski - a cio to ???
na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Będąc natomiast w stanie nietrzeźwości tj. od 0,5 promila /0,26 mg/l/ wzwyż popełniamy przestępstwo z art. 178a§2 kodeksu karnego. Czyn ten zagrożony jest...
Źródło: sulejowek.info/portal/viewtopic.php?t=58


Temat: Dziennikarze PPB ujęli piajnego kierowcę!
poczytaj sobie synku kodeks karny, a szczegolne art. 178, moze wtedy nie bedziesz taki latwowierny [ Dodano: 2009-04-11, 20:13 ]
Źródło: forumbrzeg.pl/ppadd/viewtopic.php?t=15834


Temat: Jazda na rowerku po piwku
na 100 sprawach Sądy orzekają i w 100 na 100 sprawach zawieszają, natomiast kolega miesza dwa artykuły 177 k, tj. wypadek drogowy i 178a, czyli kierowanie po kielichu, oczywiście oba w/w ... jest fakultatywny a nie obligatoryjny, jak ma to miejsce w razie przekroczenia tej dawki i załapania się już na kodeks karny założyciel tematu miał ponad 1 promila, więc pajda murowana -...
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=374794


Temat: Sądy 24godzinne - wasze opinie...
Witam. Dobre, dobre ..., czasem i ja do kodeksu zaglądam. Paragrafy mnie nie przerażają, jeśli o to chodzi ... Wszystkim Tym, którzy nie mają czasu szukać w kodeksie karnym warto przytoczyć artykuł 178a w całości: Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ... Wcale nie jestem przekonany, że eliminacja 178a z katalogu trybu przyspieszonego zmieni coś na lepsze. Obawiam się, że wtedy z całą wyrazistością obnażone zostaną jego niedoskonałości – czyli konieczność łącznego spełnienia wszystkich przesłanek niezbędnych do jego zastosowania, a określonych w art. 517b § 1 k.p.k. Największe zaś problemy dostrzegam w ujmowaniu na gorącym uczynku, w zatrzymaniu sprawcy oraz jego doprowadzeniu w ciągu...
Źródło: kryminalistyka.fr.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2183


Temat: Dokumenty
WNIOSEK do TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Na podstawie art.... Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1952 roku wnoszę o stwierdzenie niezgodności uchwały lustracyjnej (Dz. U. ......) z: 1) art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1952 r. przez naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności przez niezapewnienie ochrony praw osoby ludzkiej i dopuszczenie do naruszenia jej godności, powodując tym samym niezgodność z art. 23 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. 2) art. 1, art. 2 zdanie pierwsze oraz art. 23 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego, i zasady demokracji przedstawicielskiej, 3) art. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez nałożenie na Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze pozaustawowej obowiązku wkroczenia w sferę praw obywateli, a nadto przez nałożenie na Ministra Spraw Wewnętrznych obowiązku działania naruszającego obowiązujące ustawy, 4) art. 12 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa oraz art. 21 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji przez nałożenie na Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze uchwały obowiązku udzielania informacji, o których mowa w tych przepisach, 5) art. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej przez stworzenie Ministrowi Spraw Wewnętrznych pozaustawowej podstawy kompetencyjnej zwalniającej go z obowiązku przestrzegania ustawy. UZASADNIENIE Uchwała, która nakłada na Ministra obowiązek działania sprzecznego z prawem, stanowiąc tym samym naruszenie art. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała nie określa żadnych przesłanek ... art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego oraz art. 178 Kodeksu karnego. Uchwała nie przewiduje dla obywateli gwarancji obrony swoich praw, nie wprowadzając trybu weryfikacji danych oraz trybu odwoławczego. Brak takich gwarancji...
Źródło: szopkaekip.laa.pl/viewtopic.php?t=76


Temat: ZNALEZIONE W SIECI. Ciekawostki z Internetu
. 44, prosiłam Cię o wskazanie punktu, w którym naruszyłam prawo. Zamiast tego przytaczasz cały regulamin forum. Następnie piszesz, że to nieistotne i każesz mi zapoznać się z art. 178 &1 w związku z & 2 Kodeksu Karnego. Na art. ten powołujesz się w kontekście naruszenia przeze mnie prawa, cyt: „Jeśli więc Ci będzie czegoś jeszcze za mało - przeczytaj Art. 178 § 1 K.k. w związku z § 2 tegoż artykułu... O K.C. nie wspomnę.” No to zacytuję wskazany art. Kodeks karny Rozdział XXI Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji Art. 178. § 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w Art. 173, 174 lub 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę ... przestępstwo określone w Art. 173, 174 lub 177 w warunkach określonych w § 1, sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości. Fakty są takie: 1/ Nie mam i nigdy nie ... w dniu 05.12.2007 o godz. 21.16 w temacie: WRÓŻKA Prawdę Ci powie (4,88 zł brutto/min) jest naruszeniem dobrego imienia Pani Elżbiety Nowalskiej? Ciekawe, jaki tu art. naruszyłeś? I jakie intencje Tobą...
Źródło: x-forum.pl/viewtopic.php?t=203


Temat: HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROTESTACYJNYCH
Koleżanki i koledzy sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej! Od początku 2008 roku kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości sędziowie skupieni wokół internetowego forum dyskusyjnego podjęli działania w celu realizacji zapisów art. 178 ust. ... przed dniem 1 lipca 2008 roku. Mając na uwadze treść art. Art. 21. ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: „..Posłowie i senatorowie przyjmują opinie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji i biorą je pod uwagę w swej działalności parlamentarnej. Poseł lub senator nie może być zobowiązany do udzielania informacji o osobie, która przekazała mu określone informacje lub przedstawiła opinię. Przepisu art. 163 Kodeksu postępowania karnego (Obecnie: art. 180 § 1 ustawy z dn. 6.VI.1997 r. - Kodeks postępowania karnego) nie stosuje się..” ..wzywamy i zachęcamy do udziału a akcji wyrażającej nasz wspólny...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=453


Temat: prawo jazdy
i wbrew zakazowi popełniłaś ponownie wykroczenie z art. 94 kodeksu wykroczeń. Nie wiem jednak czy zachodzi teraz "wykroczeniowa recydywa" bo nie napisałaś kiedy tamten wyrok stał się prawomocny, ani kiedy tamto wykroczenie zaistniało. Dodatkowo jesteś sprawczynią przestępstwa z art. 244 kodeksu karnego: Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów lub ... czego nie ma do Ciebie zastosowania przepis kodeksu karnego o recydywie. Z cała pewnością jednak będzie to miało znaczenie przy wymierzaniu kary i możesz zostać skazana na bezwzględną odsiadkę (bez zawieszenia). ... okoliczności przewidziane w art. 75 kodeksu karnego: Art. 75. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. ... od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. § 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza...
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=10647


Temat: Kolizje, mandaty, odwołania...
przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego" Jeżeli chodzi już o członków rodziny to art. 182. § 1. Kpk stanowi, że Osoba najbliższa ... oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem. I na koniec wskaże tylko kto tak na prawdę nie może być świadkiem..Art. 178.Kpk Nie wolno przesłuchiwać jako świadków: 1) obrońcy co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, 2) duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi. Art. 179. § 1. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy państwowej ... wtedy, gdyby złożenie zeznania wyrządzić mogło poważną szkodę państwu. § 3. Sąd lub prokurator może zwrócić się do właściwego naczelnego organu administracji rządowej o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy. Art. ... udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych. § 4. Przepisu § 3 nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy przestępstwa, o którym mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. § 5. Odmowa przez dziennikarza ujawnienia danych, o których mowa w § 3, nie uchyla jego odpowiedzialności za przestępstwo, którego dopuścił się publikując informację.
Źródło: daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1667
 

 


 

 
Copyright 2003. Porno fotki i filmiki za darmo